Arhive categorie: Documente publice

■ Documente publice

■ Există cinci tipuri de licee care permit accesul la învățământul universitar, pe baza tipului de educație oferită și de performanțele școlare. Toate aceste duc la obținerea unei diplome de liceu, acces la examenul de Bacalaureat și prin urmare, accesul la studii universitare.
■ Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (actualizată)
■ Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual 
■ Statutul elevului (22.03.2023)
■ OMEN nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.

OMENCS nr. 6134/2016- Interzicerea segregări
Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Procedurile privind accesul în instituție al elevilor și alte persoane, în contextul pandemiei de  COVID-19- PO-98.41
Procedurile privind curățenia și dezinfecția în unitate – PO-98.42
Procedurile privind triajul și izolarea elevilor bolnavi- PO-98.43
■ Costurile standard pe elev
■ Proiect statutul personalului didactic
■ Proiect de lege învățămant superior
■ Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Pre­universitar nr. 5447/2020
■ Regulamentul de Ordine Interioară pentru Anul şcolar 2020-2021
■ Ordinul Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
■ Lege Privind Exercitarea competențelor în descentralizarea învățămantului Pre­universitat de Stat
■ Legea nr 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bib­liotecilor nr 334-2002
■ Legea nr 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile
■ NORME Metodologice din 9 iunie 2000 privind evidenţa, gestionarea şi in­ventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
■ Monitor Oficial nr. 465 din 6 iulie 2009
■ Metodologia privind achizițiile în vederea actualizarii și îmbogațirii fondului de carte al bibliotecilor școlare și bibliotecilor Casei Corpului Didactic