Oferta educationala■ Plan cadru în curs
Oferta educațională a liceului.

Liceul Șt.O.Iosif Rupea este organizat ca liceu cu învăţământ teoretic,tehnic şi învăţământ profesional, şcolarizând aproape 500 de elevi instruiţi şi educaţi de peste 40 de cadre didactice.

■ Anual liceul funcţionează cu 20 de clase amplasate într-un adevărat complex care cuprinde pe lângă clădirea centrală internatul, cantina, atelierele sală şi teren de sport şi anexe. De-a lungul timpului s-au făcut dotări şi amenajări în sprijinul procesului de învăţământ, ce s-au concretizat în cabinete, ateliere şi laboratoare pe specialităţi.

■ OFERTA ŞCOLII – PLANUL CADRU – AN ŞCOLAR 2018-2019

■ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLASELE A IX-A
LIMBĂ DE PREDARE ROMANĂ

■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil real, specializare Științe ale naturii – informatică 28 locuri.
Profil umanist, specializare Filologie – 28 locuri.

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare – Tehnician mecatronist –  28 locuri.
Profil Tehnic, specializare –Tehnician în instalaţii electrice – 28 locuri.

Profil tehnic, specializare – Tamplar universal – 28 locuri.

■ LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare – Tehnician în instalaţii electrice – 28 locuri.

 

■ RESURSE MATERIALE:

-Laboratoare de informatică, fizică, chimie, biologie, electrotehnica, mecanică.
-Ateliere şcolare în domeniile: lemn, mecanic şi electric.
-Centrul de documentare şi informare.
-Bibliotecă.
-Sală de sport.
-Sala de fitness.
-Cabinet asistenta psihopedagogică.
-Cantină şcolară.

■ RESURSE UMANE:

-Personal didactic calificat.
-Personal didactic auxiliar calificat.
-Personal nedidactic calificat.