Oferta educationala■ Plan cadru în curs
Oferta educațională a liceului.

Liceul ,,Șt.O.Iosif” Rupea este organizat ca liceu cu învăţământ teoretic,tehnic şi învăţământ profesional, şcolarizând aproape 400 de elevi instruiţi şi educaţi de peste 40 de cadre didactice.

■ Anual liceul funcţionează cu un număr cuprins între 17 și 20 de clase amplasate într-un adevărat complex care cuprinde pe lângă clădirea centrală internatul, cantina, atelierele sală şi teren de sport şi anexe. De-a lungul timpului s-au făcut dotări şi amenajări în sprijinul procesului de învăţământ, ce s-au concretizat în cabinete, ateliere şi laboratoare pe specialităţi.

 

 

■ OFERTA ŞCOLII – PLANUL CADRU – AN ŞCOLAR 2020-2021

■ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLASELE A IX-A
LIMBĂ DE PREDARE ROMANĂ
■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil real, specializare Științe ale naturii – informatică – 28 locuri.
Profil umanist, specializare Filologie – 28 locuri.

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare –Tehnician mecanic întreținere și reparații – 19 locuri – 0.5 clasă

■ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Profil tehnic profesional specializare – Tâmplar universal -19 locuri.
Profil tehnic profesional specializare – Electrician constructor -19 locuri.

■ LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ
■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare – Tehnician mecatronist – 14 locuri – 0.5 clasă

■ OFERTA ŞCOLII – PLANUL CADRU – AN ŞCOLAR 2021-2022

■ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLASELE A IX-A

LIMBĂ DE PREDARE ROMANĂ
■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil real, specializare Matematică-Informatică – 28 locuri.
Profil umanist – specializare Filologie – 28 locuri.

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic – specializare –Tehnician mecanic întreținere și reparații -14 locuri – 0.5 clasă

■ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Profil tehnic- profesional specializare – Tâmplar universal – 28 locuri.

■ LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ
■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic – specializare – Tehnician mecatronist -14 locuri – 0.5 clasă

■ RESURSE MATERIALE:
-Laboratoare de informatică, fizică, chimie, biologie, electrotehnica, mecanică.
-Ateliere şcolare în domeniile: lemn, mecanic şi electric.
-Centrul de documentare şi informare.
-Bibliotecă.
-Sală de sport.
-Sala de fitness.
-Cabinet asistenta psihopedagogică.
-Cantină şcolară.
-Cabinet medical

■ RESURSE UMANE:
Personal didactic calificat.
-Personal didactic auxiliar calificat.
-Personal medical calificat- asistent
-Personal nedidactic calificat.

■ Locuri disponibile în învățământul liceal şi profesional de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, inclusiv numărul de locuri pentru rromi.

Elevii care frecventează învățământul profesional beneficiază de o bursă profesională, acordată de stat – 200 lei/lună, conform Hotărârii Guvernului nr. 951/2017.

Acest sprijin financiar se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Nu beneficiază de „bursa profesională” elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar din învățământul profesional, pentru anul de studiu din învățământul profesional pe care îl repetă, cu excepția cazurilor de repetarea anului școlar din motive medicale.

■ Despre învățământul profesional la Liceul „ȘT.O.IOSIF” Rupea

          Astăzi, învățământul profesional trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni – pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung.
          Pentru anul școlar 2020-2021, oferta educațională a școlii noastre constă în locuri pentru două calificări profesionale: Electrician constructor și Tâmplar universal.
          Ambele calificări au avut și au căutare în rândul elevilor, pentru modul în care aceștia  sunt instruiți.
          Pentru domeniul prelucrării lemnului, partenerul nostru, Asociația ,,Nowero”, pune la dispoziția elevilor utilaje moderne, unde elevii pot deprinde ușor tainele meseriei. Au fost organizate și stagii de pregătire în Germania, organizate de același partener.

 

 

 

          Domeniul electric este de asemenea unul de succes, elevii fiind în parteneriat cu școli din Belgia cu carea au fost făcute proiecte tehnice, atât în Rupea ,cât și în Belgia. De asemenea, elevii noștri au putut face pracrică la firma MIELE, una dintre cele mai cunoscute firme germane care operează în România.