Proiect plan de școlarizare 2024-2025

 

Oferta educationala■ Plan cadru în curs
Oferta educațională a liceului.

Liceul ,,Șt.O.Iosif” Rupea este organizat ca liceu cu învăţământ teoretic,tehnic şi învăţământ profesional, şcolarizând aproape 400 de elevi instruiţi şi educaţi de peste 40 de cadre didactice.

■ Anual liceul funcţionează cu un număr cuprins între 15 și 20 de clase amplasate într-un adevărat complex care cuprinde pe lângă clădirea centrală internatul, cantina, atelierele sală şi teren de sport şi anexe. De-a lungul timpului s-au făcut dotări şi amenajări în sprijinul procesului de învăţământ, ce s-au concretizat în cabinete, ateliere şi laboratoare pe specialităţi.

 

 

■ OFERTA ŞCOLII – PLANUL CADRU – AN ŞCOLAR 2023-2024

■ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI – CLASELE A IX-A

LIMBĂ DE PREDARE: ROMÂNĂ

■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil umanist, specializare Filologie – 26 locuri
Profil real, specializare Științe ale naturii – 26 locuri

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare –Tehnician mecanic întreținere și reparații – 12 locuri – 0.5 clasă

■ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Profil tehnic profesional specializare – Tâmplar universal – 24 locuri

 LIMBĂ DE PREDARE: MAGHIARĂ

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare –Tehnician mecanic întreținere și reparații – 12 locuri – 0.5 clasă

■ RESURSE MATERIALE:
– Laboratoare de informatică, fizică, chimie, biologie, electrotehnică, mecanică
– Ateliere școlare în domeniile lemn, mecanic și electric
– Centrul de documentare și informare
– Bibliotecă
– Sală de sport
– Sală de fitness
– Cabinet asistență psihopedagogică
– Cantină școlară
– Cabinet medical

■ RESURSE UMANE:
Personal didactic calificat
– Personal didactic auxiliar calificat
– Personal medical calificat – asistent
– Personal nedidactic calificat

 

■ Despre învățământul profesional la Liceul „ȘT. O. IOSIF” Rupea

          Astăzi, învățământul profesional trebuie să facă față unor provocări și presiuni – pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung.
          Oferta educațională a școlii noastre constă în locuri pentru două calificări profesionale: Mecanic utilaje și instalații în industrie și Tâmplar universal.
          Ambele calificări au avut și au căutare în rândul elevilor, pentru modul în care aceștia  sunt instruiți.
          Pentru domeniul prelucrării lemnului, partenerul nostru, Asociația ,,Nowero”, pune la dispoziția elevilor utilaje moderne, unde elevii pot deprinde ușor tainele meseriei. Au fost organizate și stagii de pregătire în Germania, organizate de același partener.

 

 

 

          Domeniul mecanic este de asemenea unul de succes, elevii fiind în parteneriat cu școli din Belgia cu care au fost făcute proiecte tehnice, atât în Rupea, cât și în Belgia.