Oferta educationala■ Plan cadru în curs
Oferta educațională a liceului.

Liceul Șt.O.Iosif Rupea este organizat ca grup şcolar cu învăţământ teoretic şi tehnic şi învăţământ profesional, şcolarizând aproape 600 de elevi instruiţi şi educaţi de peste 40 de cadre didactice.

■ Anual liceul funcţionează cu 24-27 de clase amplasate într-un adevărat complex care cuprinde pe lângă clădirea centrală internatul, cantina, atelierele sală şi teren de sport şi anexe. De-a lungul timpului s-au făcut dotări şi amenajări în sprijinul procesului de învăţământ, ce s-au concretizat în cabinete, ateliere şi laboratoare pe specialităţi.

■ OFERTA ŞCOLII – PLANUL CADRU – AN ŞCOLAR 2017-2018

■ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLASELE A IX-A
LIMBĂ DE PREDARE ROMANĂ

■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil real, specializare matematică – informatică 30 locuri
Profil umanist, specializare filologie – 30 locuri

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare – tehnician în prelucrarea lemnului 30 locuri
Specializare – tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 30 locuri
Specializare –tehnician în instalaţii electrice 30 locuri

■ LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ

■ FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic, specializare – tehnician în instalaţii electrice 30 locuri

■ LIMBĂ DE PREDARE ROMANĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENTA REDUSĂ CLASA A IX-A

■ FILIERĂ TEORETICĂ
Profil umanist, specializare – ştiinţe – sociale 30 locuri
LIMBĂ DE PREDARE ROMANA – 90 LOCURI
LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ – 30 LOCURI

■ RESURSE MATERIALE:

-Laboratoare de informatică, fizică, chimie, biologie, electrotehnica, mecanică
-Ateliere şcolare în domeniile: lemn, mecanic şi electric
-Centrul de documentare şi informare
-Bibliotecă
-Sală de sport
-Sala de fitness
-Cabinet asistenta psihopedagogică
-Cantină şcolară
-Internat şcolar

■ RESURSE UMANE:

-Personal didactic calificat
-Personal didactic auxiliar calificat
-Personal nedidactic calificat