Programe si proiecte■ Proiecte și programe
Proiecte și programe anuale.

■ Elevii Liceului ,,Șt. O. Iosif”  Rupea, participă anual la activități educative extrașcolare. Dintre ele amintim: ,,Let’s do it Romania”, ,,Tineri pentru tineri” și activități de voluntariat.

■ Scopul activităților extrașcolare este de a susține dezvoltarea aptitudinilor sociale ale tânărului licean, cultivarea interesului pentru activități culturale, umanitare sau chiar distractive, cultivarea talentelor sale și chiar facilitarea integrării tinerilor în anumite grupuri sociale.

■ Educația extrașcolară va ajuta copilul să își valorifice timpul liber într-un mod util și educativ.

■ Dintre activitățile extrașcolare desfășurate anual, reamintim de:
Activitati extrascolare

Proiecte și programe ale învăţământului tehnic – prezent şi perspectivă

       Am încercat şi am şi reuşit ca în ultimii ani să iniţiem  şi să dezvoltăm parteneriate cu agenţi  economici şi nu numai, unde elevii să-şi poată desfăşura instruirea practică.
Este cunoscut deja parteneriatul de succes pe care şcoala îl are cu Asociaţia ,,NOWERO” pentru domeniul Prelucrarea lemnului.
     Pentru domeniul prelucrării lemnului, partenerul nostru-Asociația ,,NOWERO”, pune la dispoziția elevilor utilaje moderne, unde elevii pot deprinde ușor tainele meseriei. Au fost organizate stagii de pregătire și schimburi de experiență în Germania, organizate de Asociația ,,NOWERO” în colaborare cu parteneri germani.

 

 
   

     

 

Se continuă și tradiţia schimburilor de experienţă din anii trecuţi, iniţiate cu şcoli tehnice din Belgia.
         Iniţiem în această perioadă un proiect de parteneriat cu firma MIELE din Braşov. Reprezentanţii firmei se arată interesaţi pentru derularea unor stagii de practică  pe domeniul electrotehnică, electronică şi mecatronică şi pentru angajarea ulterioară a elevilor noştri. Avem de asemenea promisiunea unor dotări pentru atelierul de electrotehnică al şcolii. Ambele părţi sunt hotărîte să dezvolte parteneriatul în următorii ani.
         La Braşov, Miele Tehnica şi-a început producţia în septembrie 2009, asigurând firmei Miele necesarul de componente electronice şi subansambluri pentru unităţile de control ale aparatelor electrocasnice inteligente cu care Miele şi-a câştigat renumele.

         Într-o clădire modernă şi beneficiind de echipamente performante, cele mai înalte standardele de calitate valabile pentru toate produsele şi locaţiile Miele din lume sunt respectate pe deplin. Principiile de bază Miele suntcălăuzite de standarde precum înalta calitate, preocuparea pentru mediu şi grija pentru angajaţi.                                                       

                       Prezentare Miele_Proiect POCU_18.09.2020   

Final de proiect cu rezultate și beneficii multiple pentru elevii liceului.
Felicitări acestora pentru modul în care au reprezentat unitatea.  

 Przentare_Sumar stagiu de practica_10-28.05.2021

PREGĂTIREA PRACTICĂ

         Pentru pregătirea practică a elevilor de la învățământul tehnic, specializările mecanică și electrotehnică, liceul are colaborare cu agenții economici  cum ar fi:
SC. MUATA S.R.L.-domeniul mecanic
– S.C. GERMANY IMPEX S.R.L., S.C. SANEL S.R.L.- domeniul electric
– Miele Tehnica SRL,CRH ROMÂNIA – Fabrica Ciment Hoghiz– pe cele două domenii
Activitatea de pregătire  se desfășoară și în spațiile atelierelor școlare din incinta unități.

Atelierul mecanic

 

 

 

 

 

Atelierul electric