Istoric St.O.Iosif Rupea■ Legislație educație
Informații privind legislația.

■ În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT). Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare.

■ Studiile liceale sunt de patru ani, doi obligatorii (a 9-a si a 10-a ) și doi ne-obligatorii (a 11-a și a 12-a). Nu există examene între a 10-a și a 11-a ani. Există, de asemenea, un program de frecvență redusă care durează 5 ani pentru cei care doresc să participe la liceu, după ce au renunțat în adolescență.

■ Conform Legii Educației Naționale din 2009, elevii din clasa a VIII își continuă cursurile în ciclul inferior de liceu după susținerea unei testări naționale care este structurată după modelul testărilor internaționale standardizate.

■ Există cinci tipuri de licee care permit accesul la învățământul universitar, pe baza tipului de educație oferită și de performanțele școlare. Toate aceste duc la obținerea unei diplome de liceu, acces la examenul de Bacalaureat și prin urmare, accesul la studii universitare.
■ Legea Educatiei Nationale
OMENCS nr. 6134/2016- Interzicerea segregări
Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
PROCEDURILE PRIVIND ACCESUL ÎN INSTITUȚIE AL ELEVILOR ȘI ALTOR PERSOANE, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19- PO-98.41
PROCEDURILE PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN UNITATE – PO-98.42
PROCEDURILE PRIVIND TRIAJUL ELEVILOR ȘI IZOLAREA ELEVILOR BOLNAVI- PO-98.43
■ Costurile standard pe elev
■ Proiect statutul personalului didactic
■ Proiect de lege invatamant superior
■ Regulamentul De Organizare Şi Functionare A Unitatilor De Învatamant Pre­universitar
■ Lege Privind Exercitarea Competentelor In Descentralizarea Invatamantului Pre­universitat De Stat
■ Legea nr 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bib­liotecilor nr 334-2002
■ Legea nr 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile
■ NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2000 privind evidenţa, gestionarea şi in­ventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
■ Monitor Oficial nr 465 din 6 iulie 2009
■ Metodologia privind achizitiile in vederea actualizarii si imbogatirii fondului de carte al bibliotecilor scolare si bibliotecilor Casei Corpului Didactic