Arhive categorie: Anunțuri

■ Depunerea contestațiilor Bacalaureat – iunie-iulie 2022

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în ziua de 27 iunie 2022, în intervalul orar 12:00 – 18:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Transmiterea electronică a contestațiilor se va face la adresa de email:

licrupea@yahoo.com

Pentru declarațiile transmise electronic este necesară o copie a actului de identitate a deponentului și un număr de telefon.

Cererea tip se poate descărca aici:

Format Word sau pdf

■ Sfârșit de an școlar pentru clasele a XII-a

Absolvenții claselor a XII-a au onoarea de a vă invita să luați parte la CURSUL FESTIV, ce va avea loc pe data de 27 mai 2022, începând cu ora 10, în curtea liceului.

Vă așteptăm cu drag!

■ Bacalaureat 2022

Perioada de înscriere pentru sesiunea iunie-iulie; 23-27 mai 2022. Cerererile se depun la secretariatul liceului între orele 9 – 15. 

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie 2022

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 9 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

■ Concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante

 LICEUL „ȘT. O. IOSIF” RUPEA, organizează concurs pentru ocuparea a două  funcţii contractuale vacante , pe perioadă nedeterminată:

 1. Muncitor calificat – bucătar

Concursul se va desfăşura la Liceul „Șt. O. Iosif„ Rupea, str. Cetății nr. 115, astfel:  

– Proba scrisă în data de  08.04.2022,  ora 10:00

– Proba practică în data de 08.04.2022,  ora 12:00

– Proba interviu în data de 08.04.2022,  ora 14:00

Cerințe:

– studii: medii cu diplomă de bacalaureat – certificat de calificare profesională;

– vechime: minim 5 ani;

– cunoștințe minime de operare PC;

Acte necesare:

 • Cererea de înscriere la concurs
 • Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar
 • Copia cărţii de identitate
 • Copia certificatului de naștere
 • Copia certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui
 • Copii simple după diploma de bacalaureat
 • Copii după cursurile de calificare în meseria de bucătar
 • Curriculum vitae tip Europass
 • Copie după carnetul de muncă
 • Raport REVISAL
 • Adeverință vechime de la ultimul loc de muncă
 • Adeverință cu calificativul obținut în ultimii 3 ani
 • Cazier judiciar în original
 • Actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul
 • Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului care atestă că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii

Dosarele se depun la secretariatul unității școlare între orele 9,00-14,00

 

 1. Administrator patrimoniu

Concursul se va desfăşura la Liceul „Șt. O. Iosif„ Rupea, str. Cetății nr. 115, astfel:  

– Proba scrisă în data de 07.04.2022,  ora 10:00  

– Proba practică în data de  07.04.2022,  ora 12:00

– Proba interviu în data de 07.04.2022,  ora 14:00

Cerințe:

– studii: superioare – economist/inginier;

– vechime: între 0 – 1 ani;

– cunoștințe operare PC – nivel mediu;

Acte necesare:

 • Cererea de înscriere la concurs
 • Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar
 • Copia cărţii de identitate
 • Copia certificatului de naștere
 • Copia certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui (unde este cazul)
 • Copia legalizată a diplomei de licență/absolvire studii superioare
 • Copii simple după diploma de bacalaureat, licenţă, master
 • Curriculum vitae tip Europass
 • Copie după carnetul de muncă
 • Raport REVISAL
 • Adeverință vechime de la ultimul loc de muncă
 • Adeverință cu calificativul obținut în ultimii 3 ani
 • Cazier judiciar în original
 • Actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul
 • Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului care atestă că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii

Dosarele se depun la secretariatul unității școlare între orele 9,00-14,00

Relații suplimentare la Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea, str. Cetății nr. 115,

telefon 0268260825/0751121318