■ Organigramă
Liceul Șt.O.Iosif – Rupea

■ Directorul Liceului Șt.O.Iosif – Rupea
Profesor Micu Gheorghe

■ Director adj. al Liceului Șt.O.Iosif – Rupea
Profesor Hetrea Florin

prof. Hetrea Florin