Program Audiențe

  • Director – Prof. Bănică Kinga-Emese

Luni:  12-14
Marți:   9-11
Joi:    14-16

■ Informare publică și relații cu publicul

■ Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

■ Pentru mai multe detalii consultaţi:
Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002

■ Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului „Șt.O.Iosif” Rupea, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Str. Cetății nr. 115, orașul Rupea, cod poștal 505500, jud. Brașov). În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Model cerere solicitare informaţii de interes public (descarcă de aici, format PDF)
Model raspuns solicitare informaţii de interes public (descarcă de aici, format PDF)
Model pentru reclamaţia administrativă (descarcă de aici, format PDF)
Model răspuns reclamaţia administrativă (descarcă de aici, format PDF)

■ Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului „Șt.O.Iosif” Rupea
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Liceului „Șt. O. Iosif” Rupea;
– Coordonatele de contact ale Liceului „Șt. O. Iosif” Rupea, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
– Programele şi strategiile proprii;
– Documentele de interes public;
– Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea, sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a unităților din învăţământul preuniversitar;
– Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

■ Contacte:
Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea
Tel secretariat: Tel.: 0268260815
Adresa de e-mail: licrupea@yahoo.com
Responsabil: Stoica Dorina – secretarul unității școlare; Tel. 0751121318