Istoric St.O.Iosif Rupea■ Liceul ,,Șt. O. Iosif” Rupea
Scurtă istorie a liceului 

■ Istoricul învăţământului la Rupea consemnează existenţa şcolilor primare cu limba de predare română, germană şi maghiară în secolul al-XIX-lea. După primul război mondial, prin străduinţa profesorului universitar Ioan Ursu, istoric născut pe meleaguri rupene (comuna Caţa), la Rupea se punea bazele unui gimnaziu de stat şi a unei şcoli inferioare pe meserii. Actul de punere a pietrei fundamentale a clădirii viitorului liceu, întocmit în trei exemplare, dintre care unul se află la temelia clădirii a fost dat în numele regelui Ferdinand şi al reginei Maria şi este datat – 11 decembrie 1921.

■ Clădirea înălţată în roşu va fi finalizată abia după al-II-lea război mondial. În această clădire s-au deschis în anul 1952 cursurile „Liceului de cultură generală” cu două secţii: real şi uman. Începând cu anul şcolar 1959-1960 şcoala a primit denumirea de Liceul,, Şt. O. Iosif” denumire care s-a menţinut până astăzi, cu excepţia anilor în care a funcţionat ca liceu industrial ( 1977-1990).

Documente înfințare și numire titulatură unitate școlară

2

2

3

3

 

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8


Istoric■ La Liceul din Rupea au trudit cadre didactice competente, cu preocupări științifice și culturale recunoscute. Amintim doar pe scriitori Mihai Diaconescu și Ion Popescu Topolog, pe istoricul Mircea Muşat, pe muzicologul Constantin Catrina ş.a.
■ Din cele peste cincizeci de promoții ale liceului s-au ridicat personalități în toate domeniile în frunte cu o pleiadă de cadre didactice universitare în țară și în străinătate.
■ Actualmente instituția este organizată ca liceu cu învățământ teoretic, tehnic și profesional, școlarizând aproape 400 de elevi instruiți și educați de peste 40 de cadre didactice. Anual funcționăm cu un număr între 17 și 20 de clase amplasate într-un adevărat complex care cuprinde pe lângă clădirea centrală, internatul, cantina, atelierele școlare, sală și teren de sport, anexe. De-a lungul timpului s-au făcut dotări și amenajări în sprijinul procesului de învățământ, ce s-au concretizat în cabinete, ateliere și laboratoare pe specialități.

Liceul de la poalele cetății Rupea se străduiește a fi un locaș de cultură pentru tinerii meleagurilor noastre ce au dat culturii naționale oameni ca: Aron Pumnul, ȘT. O. Iosif, Ioan Ursu, A.P.Bănuţ, Willhelm Berger, Dimitrie Macrea, Eugen Pora, Ghe. Cernea, Ion Dacian și alții.

■ Unitatea noastră școlară își desfășoară activitatea în Rupea, un oraș având aproximativ 7000 de locuitori, cu specific socio-economic agrar și mică industrie. Orașul este înconjurat de alte 20 de localități rurale, care alcătuiesc o unitate neorganizată administrativ, dar cunoscută sub numele de Zona Rupea. Locuitorii zonei beneficiază de serviciile oferite de către instituțiile orașului: învățământ, judecătorie, politie, asistență juridică, notariat, asistență medicală, servicii comerciale etc.

■ Condiţiile specifice zonei, faptul că pe o rază de 50 km. nu există o altă unitate liceală şi de învăţământ profesional, oferă activităţii noastre curente şi de perspectivă o specificitate, o personalitate aparte, dar şi responsabilităţi deosebite în faţa comunităţii şi a unor grupuri de interes.