Asociatia parintilor■ Componență C.E.A.C.
Liceul Șt.O.Iosif – Rupea

Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultate. Rezultatele sunt exprimate în cunoștințe, competențe, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.

Metodologia asigurării calității în educație cuprinde următoarele componente: a)criterii; b)standarde și standarde de referință; c)indicatori de performanță; d)calificări.

Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese: a)planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării; b)monitorizarea rezultatelor; c)evaluarea internă a rezultatelor; d)evaluarea externă a rezultatelor;

Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de: a)nivelul de învățământ și, după caz, al calificării; b)tipul organizației furnizoare de educație; c)tipul programului de studii.

■ În conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, coroborat cu art 43 şi art 44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C 4925/2005, începând cu data de 15 septembrie 2006 a fost constituită Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul St. O. Iosif Rupea; comisie care are următoarea componenţă:

Obs.-Componenta comisiei a fost actualizata in primul C.A.

Nr crt Nume si prenume Responsabilitati Reprezentant
1 ■ Simigiu Marius
Coordonator Informatician
2 ■ Gaborean Alexandra membru Cons. Profesoral
3 ■ Matei Victor
membru Sindicat
4 ■ Barbu Mihaela membru Psiholog
5 ■ Responsabili de catedre
membrii profesori
6      
7