Arhive categorie: Comisie

■ Componența C.E.A.C. – an școlar 2023-2024

Prof. Bănică Kinga Emese – directorpreședinte C. A.
Prof. Gaborean Alexandra – președinte
Prof. Opriș Simona – membru
Prof. Gurău Mirela – membru
Prof. Pop Gabriela – secretar
Prof. Stoica Dorina – membru – lider de sindicat
Antal Maria – reprezentant al Consiliului local
Barabas Viola – reprezentant al părinților
Micu Alexandru – reprezentant elevi

Comisia funcționează în baza Legii nr. 87/13.04.2006 și a ordonanței de urgență nr. 75/2005 emise de M.E.C.

Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultate. Rezultatele sunt exprimate în cunoștințe, competențe, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii

Metodologia asigurării calității în educație cuprinde următoarele componente:
a) criterii;
b) standarde și standarde de referință;
c) indicatori de performanță;
d) calificări.

Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:
a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor;

Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de:
a) nivelul de învățământ și, după caz, al calificării;
b) tipul organizației furnizoare de educație;
c) tipul programului de studii.