■ Salarizare și grile personal
didactic,nedidactic și auxiliar.

Grila de salarizare începând cu 01.03.2018 în conformitate cu Legea 153/2017.

■ Personal didactic

Grila de salarizare

Grila de salarizare

■ Personal nedidactic

Grila de salarizare