■ Planificarea probei de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Bacalaureat 2024 – sesiunea iunie-iulie)

Planificarea probelor:

– proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă – 26 iunie 2024 (cu începere de la ora 12.00, cu acces în săli între 11.00 și 11.30);

– proba orală: 25 iunie 2024 – limba engleză;

– proba orală: 27 iunie 2024 – limba engleză, limba franceză, limba germană

Proba din 26 iunie se desfășoară după cum urmează:

a) proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențe privind receptarea textului audiat;

b) proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise;

Proba de înțelegere a unui text audiat

La proba de înțelegere a unui text audiat, instrucțiunile pentru candidați sunt citite de către un membru al comisiei/asistent în fiecare sală de examen. Instrucțiunile standard, pentru toate limbile moderne la care se organizează examen, sunt următoarele:

„Veți asculta două materiale audio diferite, fiecare de câte două ori. Aveți la dispoziție un minut pentru a citi întrebările referitoare la primul material, apoi urmează două audieri ale acestuia, separate de un minut de pauză. După alte două minute în care definitivați răspunsurile referitoare la primul material și citiți întrebările referitoare la cel de-al doilea, urmează cele doua audieri ale celui de-al doilea material, separate si acestea de un minut de pauză”

După citirea instrucțiunilor de către un membru al comisiei/asistent, pentru proba de înțelegere a unui text audiat, fiecare candidat primește sarcinile de lucru.

Audierea propriu-zisa a materialului audio se face după citirea instrucțiunilor si familiarizarea candidaților cu sarcinile de lucru. In timpul audierii textelor nu se admit întreruperi si se iau măsuri pentru a se asigura audiția în condiții optime.