■ Calendar Bacalaureat – iunie-iulie 2024

3 – 7 iunie: Înscrierea candidaților
7 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
17 – 19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]
19 – 20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]
19 – 21 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D]
25 – 27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
1 iulie: Limba și literatura română – proba E.a) [proba scrisă]
2 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) [proba scrisă]
4 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) [proba scrisă]
5 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) [proba scrisă]
8 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
9 – 11 iulie: Soluționarea contestațiilor
12 iulie: Afișarea rezultatelor finale