■ Protocol de colaborare – Corul Naţional de Cameră „Madrigal Marin Constantin”