■ Protocol de colaborare – Carta Geoparcului Carpaterra – Parteneriat pentru dezvoltare sustenabilă