■ Serviciul nedidactic

■ Muncitori
■ Paznici
■ Îngrijitori