■ Proiect Educație juridică – Martie 2019

Partener din partea Ministerului Justiției d-na jurist Pelei Gabriela