■ Catedre liceului Șt.O.Iosif
Catedrele și responsabilii de catedră din liceul St.O.Iosif.

Catedra de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – responsabil prof. Oţetea Minodora

■ Otetea Minodora
■ Suciu Mihaela
■ Palas Crina

Catedra de MATEMATICĂ – responsabil prof.Baba Dorin

■ Baba Dorin – Matematică
■ Fulgos Rodica – Matematică
■ Szegedi Maria – Matematică
■ Simigiu Marius – Informatică

Catedra de ȘTIINȚE: Fizică, Chimie, Biologie – responsabil prof. Pop Gabriela

■ Pop Gabriela – Fizică
■ Veres Melinda – Fizică, Chimie
■ Lorincz Melinda –Biologie

Catedra de ISTORIE și GEOGRAFIE – responsabil prof. Lancea Silviu

■ Lancea Silviu –Istorie
■ Mitran Maria –Geografie
■ Rakosi Lajos- Istorie

Catedra de LIMBI MODERNE și LIMBA MATERNĂ– responsabil BABA TATIANA ANCUȚA

■ Baba Tatiana Ancuța – lb. franceză
■ Bartfuss Emerich – lb. germană
■ Comaniciu Elena – lb. latină
■ Gaborean Alexandra – lb. engleză

Catedra TEHNICĂ – responsabil prof.ing. Matei Victor

■ Hetrea Florin – ing. Mecanică
■ Opris Simona – TIC/ing. Mecanică
■ Matei Victor – ing. Electronică
■ Chitea Luciana – ing. Prelucrarea lemnului
■ Stefan Elena – ing. Mecanică
■ Noaghiu Ioan – maistru Mecanică
■ Gheorghe Daniel- ing. elecrotehnică

Catedra de ȘTIINȚE SOCIALE – responsabil prof.Barbu Mihaela

■ Barbu Mihaela – Psihologie
■ Bucin Ovidiu – Socioumane

Catedra de ARTE și RELIGIE – responsabil prof.Neamțu Valentin

 

■ Farago Istvan – Religie Romano-Catolic

■ Gabor Aron – Religie Reformată
■ Kunos Ludovic – Religie Evanghelică
■ Markos Ervin – Religie Unitariană
■ Crihalmean Cornel – Religie Penticostală
■ Schmidt Siegmar – Religie Evanghelică
■ Szegedi Ladislau – Religie Reformată

Catedra de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – responsabil Stefan Ciprian

■ Micu Gheorghe
■ Stefan Ciprian