Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2013-2014

■ Deschiderea anului şcolar 2013-2014

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2013-2014 În 16 Septembrie 2013, într-un cadru festiv, a avut loc deschiderea oficială a anului şcolar 2013-2014.La festivitate au participat elevii liceului St.O.Iosif Rupea de nivel primar,gimnazial şi liceal, părinţii elevilor şi profesorii liceului.

La festivitate, au luat cuvântul d-na director profesor dr.Antal Maria,viceprimarul oraşului Rupea d-nul profesor Comăniciu Pompiliu, d-nul director adj. profesor Hetrea Florin, d-na director adj. profesor Veres Melinda şi d-nul preot Moga Nicolae.