■ Depunerea contestațiilor Bacalaureat – iunie-iulie 2022

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în ziua de 27 iunie 2022, în intervalul orar 12:00 – 18:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Transmiterea electronică a contestațiilor se va face la adresa de email:

licrupea@yahoo.com

Pentru declarațiile transmise electronic este necesară o copie a actului de identitate a deponentului și un număr de telefon.

Cererea tip se poate descărca aici:

Format Word sau pdf