■ Concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante

 LICEUL „ȘT. O. IOSIF” RUPEA, organizează concurs pentru ocuparea a două  funcţii contractuale vacante , pe perioadă nedeterminată:

 1. Muncitor calificat – bucătar

Concursul se va desfăşura la Liceul „Șt. O. Iosif„ Rupea, str. Cetății nr. 115, astfel:  

– Proba scrisă în data de  08.04.2022,  ora 10:00

– Proba practică în data de 08.04.2022,  ora 12:00

– Proba interviu în data de 08.04.2022,  ora 14:00

Cerințe:

– studii: medii cu diplomă de bacalaureat – certificat de calificare profesională;

– vechime: minim 5 ani;

– cunoștințe minime de operare PC;

Acte necesare:

 • Cererea de înscriere la concurs
 • Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar
 • Copia cărţii de identitate
 • Copia certificatului de naștere
 • Copia certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui
 • Copii simple după diploma de bacalaureat
 • Copii după cursurile de calificare în meseria de bucătar
 • Curriculum vitae tip Europass
 • Copie după carnetul de muncă
 • Raport REVISAL
 • Adeverință vechime de la ultimul loc de muncă
 • Adeverință cu calificativul obținut în ultimii 3 ani
 • Cazier judiciar în original
 • Actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul
 • Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului care atestă că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii

Dosarele se depun la secretariatul unității școlare între orele 9,00-14,00

 

 1. Administrator patrimoniu

Concursul se va desfăşura la Liceul „Șt. O. Iosif„ Rupea, str. Cetății nr. 115, astfel:  

– Proba scrisă în data de 07.04.2022,  ora 10:00  

– Proba practică în data de  07.04.2022,  ora 12:00

– Proba interviu în data de 07.04.2022,  ora 14:00

Cerințe:

– studii: superioare – economist/inginier;

– vechime: între 0 – 1 ani;

– cunoștințe operare PC – nivel mediu;

Acte necesare:

 • Cererea de înscriere la concurs
 • Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar
 • Copia cărţii de identitate
 • Copia certificatului de naștere
 • Copia certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui (unde este cazul)
 • Copia legalizată a diplomei de licență/absolvire studii superioare
 • Copii simple după diploma de bacalaureat, licenţă, master
 • Curriculum vitae tip Europass
 • Copie după carnetul de muncă
 • Raport REVISAL
 • Adeverință vechime de la ultimul loc de muncă
 • Adeverință cu calificativul obținut în ultimii 3 ani
 • Cazier judiciar în original
 • Actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul
 • Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului care atestă că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii

Dosarele se depun la secretariatul unității școlare între orele 9,00-14,00

Relații suplimentare la Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea, str. Cetății nr. 115,

telefon 0268260825/0751121318