Arhive categorie: Date publice

■ Date de natură financiară

      Datele privind situația financiară referitoare la veniturile,cheltuielile de personal, achiziții publice, sponsorizări, donații, începând cu 2016 până la data prezentă se prezintă astfel.
      Echipa managerială s-a preocupat permanent în găsirea surselor/soluțiilor de finanțare pentru a dota, moderniza, repara, etc. unitatea noastră școlară, având în vedere  situația conturilor blocate ale liceului și a situației juridice datorată campusului școlar nefinalizat.
     Astfel, în privința cheltuielilor de personal acestea se ridică la 80% din bugetele alocate anual în jurul sumei de 3125370 lei. O altă latură a cheltuielilor este cea referitoare la  elevi,  prin plata navetei, a bursei profesionale și ,,bani de liceu” proveniți din bugetul de stat, care este de aproximativ 219647 lei anual.
     În privința bunurilor și serviciilor, suma se situează în jurul valorii de 248000 lei, valoare care de asemenea are fluctuați în funcție factori economicii.
      În anul 2000 veniturile realizate sunt în valoare de aproximativ 7625 lei. În ceea ce privește achizițiile publice ne regăsim în jurul sumei de 219000 lei. Acest capitol este fluctuant în funcție de necesitățile generale sau specifice, stării fizice a spațiilor în care ne desfășurăm activitățile, nevoilor tehnice sau a materialelor didactice necesare.  Trebuie precizat faptul că nevoile reale pentru a aduce la zi conform cu cerințele în vigoare și nevoile unității, sumele necesare sunt mult mai mari.

■ Dotări

     Pe parcursul anilor am reușit să obținem în general dotări tehnice sau materiale didactice din donații sau sponsorizări.
    Astfel în 2017,2018,2021 cu ajutorul unor firme locale sau județene am primit donații constând din scule electrice(rotopercutor, compresor, bormașină, etc.), sau dispozitive tehnice, necesare lucrărilor de întreținere și reparații a spațiilor noastre.

La nivelul sălii de sport tot în baza unor donații s-a reușit schimbarea plaselor de protecție și a plaselor de la porțile de joc, s-au primit diverse materiale sportive.

 

   În colaborare cu Colegiul Național ,,Johannes Honterus” în 2018 am primit din Germania mobilier școlar pentru un număr de 3 săli de clase și Centru Documentare Informare.

 

Firme precum NOARK, PRO CONEL au donat materiale electrice, care au fost utilizate ca și material didactic la atelierul de electrotehnică.

În  anul 2019, în urma găzduirii unor activități ale CCD Brașov, în baza unui proiect de colaborare, liceul a fost dotat cu aparatură electronică, laptop, videoproiector, tablă inteligentă, multifuncțională.

 

Prim parteneriatul desfășurat  cu ,,Nowero”  și  parteneri din Germania, s-a obținut suma necesară pentru  achiziționarea unor unității de calculator noi, UAT Rupea a ajutat cu cotă parte la această dotare.Partenerii germani au mai dotat liceul și  trei videoproiectoare.

 

 

La nivelul cantinei școlare a fost donat un număr de două cuptoare electirce, care aduce îmbunătățirea calități produselor servite de către elevi.

 

La  data prezentă, tot cu sprijinul german, s-a primit o donație de 13 uși antiincendiu, necesare utilării claselor din localul II, uși produse de o firmă din Italia.

 

Din colaborarea cu firma MIELE, una de altfel benefică, pe parcursul anilor, liceul a primit o serie de donații constând în mobilier de birou, calculatoare, table magnetice.

 

 

 

 

Colaborarea dintre liceu și TELEKOM, a adus unității o donație de patru multifuncționale.

Valoarea aproximativă a tuturor donațiilor și sponsorizărilor este în sumă de aproximativ 170.000 lei
Mulțumim pe această cale tuturor celor care au dat curs solicitărilor noastre, privind  nevoile de materiale și dotării utile unități noastre școlare.
Efortul nostru în a găsi surse alternative de finanțare și dotare va continua.

În urma colaborări cu Asociația Carpaterra, proiectul de dotare cu materiale didactice și aparatură necesare laboratorului de geografie a fost aprobat, valoarea acestuia fiind de 23.000 lei.

Amenajarea și dotarea cabinetului este în plină desfășurare.

          

Materiale noi în dotarea cabinetului.

Pentru pătrarea fondului de carte a biblotecii, a fost primit un dezumificator, aparat care va contribui la crearea unui climat propice acestora. Pentru activitățiile artistice CDI-ul a dotat cu a stație de sonorizare.

În vederea autorizări cabinetului medical, spațiul destinat a fost amenajat și se va dota cu apartură de strictă necesitate.