■ Catedra TEHNICĂ

– responsabil prof. ing. Matei Victor
■ Hetrea Florin – ing. Mecanică
■ Opriş Simona – TIC/ing. Mecanică
■ Matei Victor – ing. Electronică
■ Matei Gheorghe – ing.Mecanică
■ Ştefan Elena – ing. Mecanică
■ Noaghiu Ioan – maistru Mecanică
■ Leocă Niculae – sing. Industrializarea lemnului