■ Catedre

■ Catedra Tehnică
responsabil prof. Opriş Simona – TIC/ing. Mecanică

■ Catedra de Limbi moderne
responsabil prof. Baba Tatiana Ancuța – Limba franceză

■ Catedra Om și societate: istorie, geografie, socio-umane, religie, educație plastică, educație muzicală
responsabil prof. Trif Gabriela – Istorie

■ Catedra de Științe-Sport: Fizică, Chimie, Biologie, Educație fizică și sport
responsabil prof. Lörincz Melinda

■ Catedra de Matematică
responsabil prof. Baba Dorin-Ioan

■ Catedra de Limba și literatura română/Limba maternă/Limba latină
responsabil prof. Oţetea Minodora