■ Locuri disponibile în învățământul liceal şi profesional de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, inclusiv numărul de locuri pentru rromi.

Elevii care frecventează învățământul profesional beneficiază de o bursă profesională, acordată de stat – 200 lei/lună, conform Hotărârii Guvernului nr. 951/2017.

Acest sprijin financiar se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Nu beneficiază de „bursa profesională” elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar din învățământul profesional, pentru anul de studiu din învățământul profesional pe care îl repetă, cu excepția cazurilor de repetarea anului școlar din motive medicale.