■ Despre învățământul profesional la Liceul ,,ȘT.O.IOSIF’’ Rupea

          Astăzi, învățământul profesional trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni – pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung.

          Pentru anul școlar 2020-2021, oferta educațională a școlii noastre constă în locuri pentru două calificări profesionale: Electrician constructor și Tâmplar universal.

          Ambele calificări au avut și au căutare în rândul elevilor, pentru modul în care aceștia  sunt instruiți.

          Pentru domeniul prelucrării lemnului, partenerul nostru, Asociația Nowero, pune la dispoziția elevilor utilaje moderne, unde elevii pot deprinde ușor tainele meseriei. Au fost organizate și stagii de pregătire în Germania, organizate de același partener.

 

 

 

          Domeniul electric este de asemenea unul de succes, elevii fiind în parteneriat cu școli din Belgia cu carea au fost făcute proiecte tehnice, atât în Rupea ,cât și în Belgia. De asemenea, elevii noștri au putut face pracrică la firma MIELE, una dintre cele mai cunoscute firme germane care operează în România.