■ Catedra de ȘTIINȚE-SPORT: Fizică, Chimie, Biologie, Educație fizică și sport

– responsabil prof. Lörincz Melinda
■ Pop Gabriela – Fizică
■ Lurtz Adriana – Fizică
■ Matei Manuela – Biologie
■ Veres Melinda – Fizică, Chimie
■ Lörincz Melinda – Biologie (limba maghiară)
■ Oprean Florina – Chimie
■ Micu Gheorghe – Educație Fizică și Sport
■ Ştefan Ciprian – Educație Fizică și Sport