■ Catedra de MATEMATICĂ

– responsabil prof. Szegedi Maria
■ Szegedi Maria – Matematică
■ Fulgoş Rodica – Matematică
■ Ristea Ramona – Matematică
■ Simigiu Marius – Informatică