■ Catedra de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/LIMBA MATERNĂ/LIMBA LATINĂ

-responsabil prof. Oţetea Minodora
■ Oţetea Minodora – Limba Română
■ Suciu-Murariu Mihaela-Andreea – Limba Română
■ Palas Crina – Limba Română
■ Esztergáros Mária – Limba Maghiară Maternă
■ Todor Rozália – Limba Maghiară Maternă